Szukaj
0
Twój schowek jest pusty
0
Twój koszyk jest pusty ...
PolskiAngielski
Strona główna » Polityka prywatności - RODO

Polityka prywatności - RODO


W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. tzw. RODO, czyli Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy
informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem
www.aspena24.pl (dalej jako „Sklep internetowy”).

Spis treści:
§ 1 Administrator Danych Osobowych
§ 2 Dane kontaktowe
§ 3 Zasady przetwarzania danych osobowych
§ 4 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
§ 5 Okres przechowywania danych osobowych
§ 6 Kategorie danych osobowych
§ 7 Pliki cookies
§ 8 Udostępnianie danych
§ 9 Uprawnienia Klientów§ 1 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest ASPENA Janusz Wota z siedzibą w Sanoku (38-500)
przy ul. Cegielnianej 21, NIP: 6871001626, REGON: 370235280 (dalej jako „Administrator”).

§ 2 Dane kontaktowe

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@aspena24.pl lub pisemnie na adres: ASPENA
Janusz Wota, ul. Cegielniana 21, 38-500 Sanok.

§ 3 Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale
konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i
realizacji zamówienia.
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie
powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta w Sklepie
internetowym.

§ 4 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
- prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
- realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
- marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1
pkt f) RODO),
- udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
- realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
- prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
- archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),.

§ 5 Okres przechowywania danych osobowych

Dane przechowywane są przez okres 10 lat.

§ 6 Kategorie danych osobowych

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-
mail, nazwa firmy, NIP.

§ 7 Pliki cookies

Administrator nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas
samego korzystania ze Sklepu internetowego.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
- rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
- tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszenie ich struktury i zawartości,
- utrzymanie sesji Klienta Sklepu internetowego, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu
internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
- dostosowanie zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo
wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej
wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze
Sklepu internetowego,
- zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych,
pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Klienta.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta.
Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych
plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.

§ 8 Udostępnianie danych

W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego Administrator udostępnia dane osobowe Klientów
następującym podmiotom:
- operatorzy systemów płatności.

§ 9 Uprawnienia Klientów

Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie
zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może
przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, a także ograniczenia
przetwarzania.
Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 
 

Przejdź do strony głównej
Newsletter
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
-20% na święta