Szukaj
0
Twój schowek jest pusty
0
Twój koszyk jest pusty ...
PolskiAngielski
Strona główna » Regulamin

Regulamin

ASPENA Janusz Wota
ul. Cegielniana 21
38-500 Sanok
P O L S K A

 
           SKLEP OBUWNICZY ASPENA
           ul. Piłsudskiego 3
             38-500 Sanok
           NIP 687-100-16-26


Dział Sprzedaży Internetowej sklepu  www.aspena24.pl
Tel. (+48) 881207288,   e-mail: kontakt@aspena24.pl

 

WARUNKI OGÓLNE


1. www.aspena24.pl to sklep internetowy , który sprzedaż obuwia  prowadzi tylko za pośrednictwem sieci internetowej poprzez swoją stronę  www.aspena24.pl oraz  www.allegro.pl 


2. Zamówienia należy składać w języku polskim na wypełnionym „formularzu zamówienia”, które znajduje się na stronie naszego sklepu. Obowiązująca waluta to złote polskie /PLN/, można także dokonywać zakupów w walucie euro i dolary które są dostępne dla poszczególnych wersji językowych sklepu.


3. Zakup towaru odbywa się na warunkach podanych w opisie produktu przez złożenie zamówienia na podstawie procedury obowiązującej w naszym sklepie www.aspena24.pl


4. Złożenie zamówienia przez klienta jest jednoznaczne z zapoznaniem się regulaminu i  jego akceptacją .


5. Przez sklep internetowy prowadzimy tylko sprzedaż wysyłkową, a na okoliczność  sprzedaży  wystawiamy paragon lub fakturę, którą zawsze dołączamy do paczki. 

- paragon lub fakturę należy zachować jako dowód zakupu, który jest potrzebny do uznania reklamacji


6. Zakupów w naszym sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, oraz podmioty gospodarcze, które nie mają ograniczeń w tym zakresie. Zamówienia przyjmujemy 24 godz. na dobę, natomiast sklep pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.30


7. Zamówienia realizujemy pod warunkiem  dostępności danego towaru w naszym sklepie lub u dostawcy.

    W przypadku niedostępności towaru w ciągu 24h drogą mailową zostanie wysłane powiadomienie.

 

8. Możemy oddalić realizację zamówienia w przypadku:
    - błędnego lub niekompletnego wypełnienia „formularza zamówienia”
    - braku zapłaty w należytej wysokości i określonym czasie.
    - nieodebranie przesyłki z poczty czy od kuriera.


9. Podczas zakupu obowiązuje cena jaka jest wystawiona na dany towar w danym momencie i jest to cena brutto z VAT-em.


10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen na dane towary znajdujące się w ofercie. Prowadzenia akcji promocyjnych i dokonywania w nich zmian. Na towary z wyprzedaży i na promocjach nie stosujemy rabatów.


11. W przypadku nie przestrzegania podanych przez nas zasad sklep może zablokować konto klienta w naszym sklepie.

WARUNKI ZAKUPU


1. Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.


2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu.


3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.


4. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient będzie informowany o stanie zamówienia (realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia).


5. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie:
Nazwa banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.
15 1750 0012 0000 0000 4110 2128
SWIFT: PPABPLPKXXX
ASPENA Janusz Wota
ul. Cegielniana 21
38-500 Sanok


Konto dla płacących w euro:
Nazwa banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.
PL87 1750 1413 0000 0000 1339 9913
SWIFT: PPABPLPKXXX

ASPENA Janusz Wota
ul. Cegielniana 21
38-500 Sanok, Polska


6. Prowadzący sklep internetowy www.aspena24.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku: 
    - błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia,
    - we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości
    - przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera


7. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga mailową, pisząc na adres: kontakt@aspena24.pl jedynie do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy. 


8. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.aspena24.pl są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru.


9. Sklep internetowy www.aspena24.pl  związany jest ceną podaną przy ofercie sprzedaży towaru i zaakceptowaną przez Klienta w chwili złożenia zamówienia.


10. Termin płatności to 7 dni. Po upływie tego terminu transakcja jest anulowana, a przedmiot wystawiany jest ponownie na sprzedaż.


11. W przypadku anulowania trzech transakcji z powodu nieotrzymania wpłaty konto Klienta w sklepie www.aspena24.pl  zostaje zablokowane.


12. Prowadzący sklep internetowy www.aspena24.pl, wystawia dokument sprzedaży – dowód sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.


13. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 


14. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. Promocje nie łączą się ze sobą.

KOSZTY I CZAS WYSYŁKI
1. Wszystkie paczki wysyłamy w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych od daty otrzymania wpłaty na konto, większość paczek jest wysyłanych w ciągu 24 godzin. Wysłanie przesyłki będzie potwierdzone wysłaniem osobnego e-mail. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić, o czym klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.


2. Przesyłki wysyłane są na adres wskazany w formularzu. Wysyłki odbywają się na zasadach i według cen oraz regulaminu firmy kurierskiej.


3. W przypadku nieodebrania przez klienta przesyłki zostaje on obciążony kosztami zwrotu paczki i kosztami ponownej wysyłki, lub rozwiązaniem umowy z potrąceniem należności z tytułu zwróconej paczki.


4. Odbierając przesyłkę klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki, a w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia fakt ten zgłosić dostawcy sporządzając na tą okoliczność odpowiedni protokół i niezwłocznie/do 3 dni/ o tym fakcie należy powiadomić sprzedającego.

WYMIANA
Nie realizujemy WYMIANY PRODUKTÓW, prosimy o złożenie NOWEGO ZAMÓWIENIA.

ZWROT
Zgodnie z ustawą z 2 III 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma prawo zwrócić kupione obuwie będące w nienaruszonym stanie w terminie do 30 dni od otrzymania przesyłki.
Zgłoszenie chęci zwrotu oraz odesłanie towaru musi nastąpić do 30 dni od daty otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
Dokładny opis procedury odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce Reklamacje / Zwroty
Obuwie do zwrotu przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym, nieposklejanym taśmą opakowaniu (oryginalne pudełko proszę zapakować w papier, folię lub inne pudełko a dopiero następnie okleić taśmą). Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą do potrącenia należności w kwocie 20% wartości wysłanego obuwia.
Prawo odstąpienia od umowy dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, a w szczególności oryginalne opakowanie producenta które jest nieodłączną częścią sprzedawanego towaru).
Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. 
Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 21 dni. 
Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Wpłaty dokonujemy wyłącznie na konto bankowe podane w formularzu zwrotu, nie ma możliwości dokonania przelewu pocztowego.

Adres do zwrotów:
ASPENA - Sklep Obuwniczy
ul. Piłsudskiego 3
38-500 Sanok
Telefon: 881 207 288

REKLAMACJA
Reklamacje obuwia rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Procedura reklamacji znajduje się w zakładce Reklamacje / Zwroty
Obuwie do reklamacji przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym, nieposklejanym taśmą opakowaniu (pudełko proszę zapakować w papier i dopiero następnie skleić taśmą). Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia reklamacji. 
W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. 
Reklamacje rozpatrywane są zazwyczaj natychmiast po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym produktem. Jeżeli reklamacja skomplikowana w naprawia lub będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez rzeczoznawcę termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 30 dni.
Koszty związane z przysłaniem towaru reklamowanego pokrywa klient, sklep natomiast ponosi koszty odesłania reklamowanego towaru do klienta po załatwieniu reklamacji.
Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru w przypadku:
– naturalne zużywanie się obuwia, w tym ścieranie się spodów, rzepów, sznurówek, wyściółek, podszewek itd.
– użytkowania obuwia w sposób lub na warunkach niezgodnych z jego przeznaczeniem
– obuwia z wadami jawnymi, które były widoczne w dniu zakupu
– obuwia uszkodzonego mechanicznie (obicia, otarcia,rysy, rozerwania, przebarwienia, przecięcia skóry uszkodzenia i rozprucia szwu, uszkodzenia cholewki czy spodu, uszkodzenia zamków, suwaków, sprzączek, zapinek) oraz innych uszkodzeń mechanicznych
– odklejanie spodów w wyniku działania siły mechanicznej, mocnego przemoczenia czy niewłaściwego suszenia obuwia lub użytkowania obuwia przemoczonego
– plam i odbarwień powstałych z przemoczenia, nie właściwej konserwacji, przepocenia, działania promieni słonecznych lub innych warunków pogodowych
– uszkodzenia powłoki lakierniczej, lica lub obleczenia obcasów
– odbarwienie wnętrza obuwia wykonanego ze skór naturalnych
– zerwania lub uszkodzeń elementów ozdobnych różnego rodzaju (kokardy, broszki, ćwieki, sprzączki i zapinki itd.)
– niewłaściwego dopasowania wielkościowego i tęgościowego obuwia do stopy


Obuwie do reklamacji należ zgłosić niezwłocznie po ujawnieniu wady i nie należy go dalej użytkować, ponieważ może to spowodować jego zniszczenie a naprawa będzie kosztowna lub niemożliwa.

Obuwie do reklamacji należy oddawać czyste wysuszone i higienicznie utrzymane razem z dowodem zakupu

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

Adres do reklamacji:
ASPENA Janusz Wota
ul. Cegielniana 21
38-500 Sanok
Telefon: 697 966 455

KOSZTY MAGAZYNOWANIA
Towar zwrócony z naruszeniem Regulaminu lub obowiązującego prawa zostanie odesłany na koszt Klienta. W razie niepodjęcia przez Klienta odesłanego mu Towaru, Klient zostanie obciążony kosztami przechowania Towaru w stawce 6,15 (sześć złotych 15/100 groszy) złotych brutto za każdy dzień przechowania. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych www.aspena24.pl tylko do naszej wiadomości lub do informowania o nowych produktach i promocjach
Klient ma prawo do wglądu, do własnych danych osobowych, oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
Dane osobowe są przechowywane zgodnie z wymaganiami które określone są w:
- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.) 
- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) 
- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

 

Przejdź do strony głównej
Newsletter
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
-20% na święta